Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Mondd el véleményed, tapasztalatod a Lyoness fórumon: Balázs - tlap.hu [13. oldal]
részletek »

Lyoness fórum: Balázs - tlap.hu [13. oldal]

Írd le véleményed, tapasztalataid a(z) Lyoness fórumon. Kérdezz bátran másoktól! Kellemes fórumozást kívánunk!

Fórum

Itt vagy: lyoness.tlap.hu » Lyoness fórum
Keresett kifejezés
Keresés
Balázs2012.04.07. 18:50 | Válaszolok | #49377
Balázs

közlemény
Preambulum
Az internetes kommunikáció ma már mindennapi életünk részévé vált, és a Lyoness Prémium Ügyfelei számára is kiváló lehetőséget biztosít a kapcsolatfelvételre, valamint arra, hogy további üzleti sikereket érjenek el a Lyoness-szel.
Annak érdekében, hogy összhangot biztosíthassunk a Lyoness Prémium Ügyfelek önálló kommunikációs tevékenysége és a Lyoness szerzői- és márkanév joga között, feltétlenül szükséges a Lyoness-ről szóló tartalmakat hordozó weboldalak, illetve weblogok esetében az alábbi felhasználói feltételek betartása.
A Lyoness által rendelkezésre bocsátott anyagok az itt megfogalmazott feltételeknek megfelelően használhatók fel. Minden további olyan anyagot, amelyet a Lyoness más célra készített, és amelyek nem képezik tárgyát a jelen felhasználási feltételeknek, tilos akár változtatásokkal, akár eredeti formájában alkalmazni a Prémium Ügyfelek által üzemeltetett weboldalakon és weblogokon.

1. Szerződéses partnerek és a felhasználási feltételek tárgya
A Lyoness eBiz GmbH, Kärntnerstraße 7b, 8020 Graz (továbbiakban röviden: ?LYONESS?) a jelen feltételekben foglalt előírások szerint engedélyezi Önnek a szöveges és grafikus elemek felhasználását (továbbiakban röviden: ?ANYAG?) az Ön webes megjelenésének, weblogjának kialakításhoz és kiegészítéséhez és/vagy ezek használatát a közösségi médiaplatformokon. A LYONESS az ANYAGOT a lyoness.net/internal/hu/Customers/AdvertisingMaterial webcímen letöltési lehetőség formájában bocsátja az Ön rendelkezésére.
Az ANYAG meghatározott formátumban vagy terjedelemben való rendelkezésre bocsátása tekintetében semminemű igény nem érvényesíthető a Lyoness-szel szemben.
A LYONESS fenntartja magának a jogot, hogy ezt a Prémium Ügyfelek számára fenntartott szolgáltatást bármikor indoklás nélkül korlátozza vagy megszűntesse, az ANYAGOT kiegészítse, megváltoztassa, vagy a hozzáférhetőséget korlátozza. Ezen egyoldalú jogérvényesítés tekintetében a Prémium Ügyfél semminemű kártérítési igénnyel, vagy egyéb követeléssel nem léphet fel a Lyoness-szel szemben.

2. Bejelentkezés és felhasználói jogosultság
Az ANYAG felhasználására irányuló bejelentkezés és minden egyes felhasználás egyenértékű azzal, hogy Ön magára nézve kötelezően elfogadta a felhasználási feltételek mindenkor hatályos szövegváltozatát. A LYONESS üzleti ötletének terjesztésére irányuló weboldal vagy weblog létrehozása kizárólag a LYONESS regisztrált Prémium Ügyfelei számára engedélyezett.
Ön az ANYAGOT kizárólag egyetlen weboldalon vagy weblogban használhatja fel, és bejelentkezéskor köteles megadni azt az internetes domaint, illetve azon URL-t, ahol az ANYAGOT publikálni fogja. Ön garantálja a LYONESS számára, hogy Ön a megadott domain, illetve URL jogos tulajdonosa, vagy afelett jogszerűen rendelkezik.
A személyes beállításaiban Ön bármikor módosíthatja az internetes domaint, illetve URL-t, azonban köteles ezt megelőzően az eddigi weboldalról, illetve weblogról az ANYAGOT eltávolítani.

3. Jogok átengedése
A LYONESS ? legfeljebb az Ön Prémium Ügyfél státuszának időtartamára ? biztosít Önnek nem kizárólagos, nem átruházható és bármikor visszavonható jogot arra, hogy az ANYAGOT az Ön által megadott internetes domainen, illetve URL-en a nyilvánosság rendelkezésére bocsássa. Ettől függetlenül a LYONESS-nek az ANYAGOT érintő valamennyi kizárólagos tulajdonos, rendelkezési joga fennmarad.
A LYONESS által rendelkezésre bocsátott ANYAG felhasználása kizárólag weboldalakon vagy weblogokon megengedett. Az ANYAG további feldolgozása és a feldolgozott változat publikálása, illetve az ANYAG bármilyen mértékű megváltoztatása, átdolgozása, ennek bármilyen felhasználása tilos. Az ezen kötelezettségek megsértése esetén a Lyoness jogosult jogos érdekei és igényei érvényesítése érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

4. Irányelvek az Ön LYONESS-weboldalára, illetve weblogjára vonatkozóan

4.1 Alapvető rendelkezések
A weboldalon/weblogon megjelenített tartalmakért a Prémium Ügyfél kizárólag saját maga felelős, azt saját kockázatára jeleníti meg. A weboldalon/weblogon megjelenített valamennyi tartalmat köteles legjobb tudása és lelkiismerete szerint helyesen és a valóságnak megfelelő adatokkal létrehozni. El kell kerülni annak kockázatát, hogy a weboldal/weblog vagy ezek egyes belső oldalai kialakításukban összetéveszthetőek legyenek a Lyoness hivatalos weboldalával. Világosan felismerhetővé kell tenni, hogy a weboldalt/weblogot az adott Prémium Ügyfél üzemelteti.

4.2 A weboldal/weblog megnevezése
A kapcsolódó weboldalak oldalcímei nem tartalmazhatják sem a védett ?Lyoness? márkanevet, sem a LYONESS által korábban már használt szlogeneket.
A domain vagy weblog neve nem állhat, illetve nem tevődhet össze a védett ?Lyoness? márkanévből vagy a Lyoness által korábban használt szlogenekből, vagy ezek részeiből.
A védett ?Lyoness? márkanév megjelenhet a kapcsolódó weboldal, illetve weblog oldalainak fejlécén, amennyiben az a következő oldalaknak a jelen felhasználási feltételekkel összhangban álló tartalmára utal. A védett Lyoness-logó, illetve a védett Lyoness-felirat használata azonban kifejezetten tilos.

4.3 Tartalmak
A weboldal, illetve weblog fő részén meg kell jelennie egy rendelkezésre bocsátott bannernek vagy legalább a közvetlenül a Lyoness hivatalos weboldalára (lyoness.net) mutató hivatkozásnak. A LYONESS fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen banner kialakítását sürgős esetben a Prémium Ügyfél külön értesítése nélkül módosítsa, illetve megváltoztassa.
A rendelkezésre bocsátott szöveges elemeket kötelező teljes terjedelmükben publikálni. Ez vonatkozik a szöveges elem végén megjelenő dátum megadására is. Kizárólag kivonatok közlése tilos.
Egyértelmű és világos szövegezéssel kell közölni (például az impresszumban), hogy az adott weboldal/weblog nem a Lyoness hivatalos weboldala, illetve hivatalos weblogja, és az ott megjelenített tartalmak létrehozójának személyes véleményét tükrözik, és semmi esetre sem tekinthetők a Lyoness hivatalos véleményének, álláspontjának.

4.4 Lehetséges tartalmak
Screenshot-okat kizárólag azzal a feltétellel szabad beilleszteni, hogy ezeket a Screenshot megjelöléssel és a készítésük dátumával is ellátta. Az összefüggés nélküli tartalmak elkerülése érdekében kizárólag csak teljes oldalak mutathatók be, kivágott részletek nem.

Amennyiben a weboldal/weblog olyan információkat, illetve szolgáltatásokat nyújt, amelyekkel a Lyoness erkölcsi, etikai szempontból azonosulni nem tud, vagy azok valamely jogszabályt, általánosan elfogadott erkölcsi normát sértenek, úgy a Lyoness jogosult megtiltani, hogy az ilyen tartalmak, vagy a teljes weboldal tekintetében bármilyen Lyoness megjelölés megjelenhessen, vagy bármilyen olyan tartalmat megtilthat, amely a Lyoness-szel való együttműködésre utalhat. Ezen szabály alkalmazható a személyes adatok feldolgozására szolgáló nyomtatványok tekintetében is.

4.5 Nem engedélyezett tartalmak
Az alábbi tartalmak bemutatása a weboldalon/weblogon a Lyoness által jóváhagyott módon kívüli formában nem engedélyezett:

a védett szó és kép márkajel ,
a védett képi jel ,
a nevezett márkajelek bármely módosított vagy megváltoztatott változata,
a nevezett márkajelek bármely kombinációja a saját névvel vagy márkával,
A Lyoness hivatalos weboldalán található tartalmak, mint például képek, grafikák, prezentációk és videó-, illetve hanganyagok másolatai,
a LYONESS által kiadott regisztrációs nyomtatványok másolatai vagy azok imitációi,
megtévesztő információk a Prémium Ügyfél és a Lyoness között fennálló kapcsolatról, például ha az illető a Lyoness munkatársának, hivatalos képviselőjének adja ki magát.

Ezen túlmenően tiltott bármilyen pornográf, az erőszakot dicsőítő, diszkrimináló és erkölcstelen tartalom. Nem megengedett továbbá az ANYAG elhelyezése olyan weboldalon/weblogon, amelynek rendelkezésre bocsátása, publikálása vagy használata a hatályos jogszabályokba ütközik, illetve harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekeit sérti, vagy azokat veszélyezteti.

4.6 Vírusprogramok tilalma
Kifejezetten tilos az ANYAG olyan weboldalakon történő elhelyezése, amelyek tárcsázó-, kém- vagy egyéb vírusprogramot tartalmaznak.

4.7 Meghatározott marketingintézkedések tilalma
A Lyoness márka hirdetése tilos toolbar, valamint keresőmarketing és más kulcsszavas keresésen alapuló reklámozással.

5. A felhasználási feltételek megsértése
Amennyiben Ön a figyelmeztetés ellenére és a figyelmeztetésben megjelölt határidő letelte után is a jelen feltételekben foglalt előírásokkal és tilalmakkal ellentétes magatartást tanúsít, a 3. pontban az ANYAGRA vonatkozóan meghatározott használati jog azonnal és külön figyelmeztetése nélkül megszűnik az Ön számára. Ilyen esetben Ön köteles minden ANYAGOT haladéktalanul eltávolítani a weboldaláról/weblogjáról. Ezen kívül a LYONESS által egy központi szerverről rendelkezésre bocsátott valamennyi ANYAG késedelem nélkül deaktiválható.
Ettől függetlenül a LYONESS fenntartja magának a jogot arra, hogy minden lehetséges jogi úton igényt érvényesítsen a jelen felhasználási feltételek bárminemű megszegéséért, például használati díjat követeljen az ANYAGÉRT és kártérítést követeljen Öntől, vagy súlyos szerződésszegés esetén kizárja Önt a Lyoness Hűségprogramból.

6. A jelen felhasználási feltételek módosítása
A LYONESS fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket bármikor indoklás nélkül megváltoztassa. Az utolsó aktualizálás dátuma a jelen dokumentum fejlécében található. Az Ön feladata annak rendszeres ellenőrzése, hogy történt-e változtatás. Az alapvető változtatásokat a LYONESS a jelen dokumentum elején külön is felsorolja, és Önt e-mailben is tájékoztatja.

7. Záró rendelkezések
A jelen felhasználási feltételekre kizárólag az osztrák jog érvényes, a nemzetközi jogi hivatkozások kizárásával. A jelen feltételekkel és az ANYAG ezek alapján történő felhasználásával kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére kizárólagosan kijelölt bíróság a tárgykörben és területileg mindenkor illetékes Graz-i Bíróság (8020 Graz, Ausztria).

Sipos2011.09.01. 17:33 | Válaszolok | #45785
Sipos

A Lyoness kártyás partneri szerződést kötött

a LUKOIL benzinkút hálózattal!

Az összes magyarországi LUKOIL kútnál használhatja lyoness kártyáját!

infó:
http://lyo.oldal.biz

Robi2011.08.20. 11:11 | Válaszolok | #45096
Robi

Kizárások oka a következő volt.


- a Törzsvásárló adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése során valótlan
adatokat közöl,
- a Törzsvásárló a Lyoness, vagy valamely Termékpartner jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető
kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,
- a Törzsvásárló a Lyoness üzleti érdekeit jelentősen sértő magatartást tanúsít.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Clientul fidel comunică în cadrul transmiterii datelor sau cu ocazia anunţării unor modificări, date false,
Clientul fidel periclitează bunul renume în afaceri al LYONESS sau al vreunui Partener comercial prin declaraţii periclitante sau prezintă un comportament de acest gen.
Clientul fidel prezintă un comportament care periclitează grav interesele de afaceri ale LYONESS.

Robi2011.08.20. 09:43 | Válaszolok | #45090
Robi

100-nál is több ügyfelet zártak ki a Lyonessből romániában.

Az ügyfelek így elveszítették üzleti lehetőségeiket.
Néhányuk perrel fenyegetőzik.

A kizárt ID számokat a Lyoness közzétette.

http://www.lyoness.net/ro/news/detail/excluderi-din-sistemul-lyoness-116.aspx

Pepa2011.08.05. 20:21 | Válaszolok | #44667
Pepa

Még infót találtok a lyonessről
a csoportom (ahova nem régen csatlakoztam)

http://www.facebook.com/pages/lyonesshu/150390718361070

oldalán is.

Kérdezzetek nyugodtan a facebook-on is.

Megjegyzés: Én a csoportomtól már 8 poziciót kaptam.
Kiinek van hasonló tapasztalata, hogy kapott pozició? a csapatától??

Hirdetés
Pepa2011.08.05. 20:05 | Válaszolok | #44666
Pepa

sziasztok
Valaki írjon erre a fórumra is mert a többi nagyon félrevezető.
A lyoness alapelve a pénzvisszatérítés minden vásárlás után, egyedüláló gondolat.

A gyakorlatban 2% azonnali készpénz visszakönyvelést és kifizetést jelenti- ha a szerzödött kereskedőknél vásároltok. Ez nagyon sok pénzt jelent 1 év alatt, sokat számít.
A kedvezmény többi részének elszámolását is jól követheted az irodádban.
A többi rész még fontosabb mert egy poziciót hoz létre.
Mondjuk plusz megtakarítás mert 1-2 éven belül (csak becsült idő) a csoportforgalomtól függ. Vásárlási visszatérítést plusz( 450 euro) pénzt jelent.
Röviden ennyi az elve.
- Mindenkinek van azonnali visszatérítése
- és mindenkinek keletkezik poziciója is a közös elszámolási rendszerben ha vásárol és használja is a kártyáját.
Ami nem egy nagy feladat ezekért az előnyökért.
bg10202011.02.08. 16:24 | Válaszolok | #37276
bg1020

2011-02-08 bg1020 Hali......Jó ez a ?beelőzős? szöveg:)

Magyarul, akinek hamarabb összejön az árrése az hamarabb is kerül be a többiekhez a közös forgalomba.

http://lyocard.hupont.hu/17/lyoness-forum

De írok erre egy kitalált pédát. Beléptem a lyonessbe az id mondjuk 70 ezres, majd összegyűjtöttem mondjuk 8000 Ft árrést?..és szünet?.. Most szólok néhány ismerősnek legyen mondjuk 10 ismerős?.nekik a számuk legyen 360-370 ezer közötti mert most kb. ennyi a létszám. Ez a 10 ember összeszedi a 15.000 Ft árréseket van aki mondjuk többet is. Szerintetek mi fog történni? Mondom???10X 200.000 Ft ot elköltöttek az ismerősök ebből én kapok 0,5% forgalmi részesedést ez 2 millió Ft után ez 10.000 Ft Ez idáig szuper, de mi lesz az ügyfeleimmel?.. fejenként ők kaptak 2000 Ft a 15.000 Ft-ot?az az 17.000 Ft-ot.. .........ekkor a gép őket egymástól függetlenül szétrakja valahova a szabad helyre. Mikor nekem is összejön a 15.000 akkor engem is berak a gép valahova a szabad helyre??puff neki, tehát nincs összefüggés strukturálisan az emberek között. Így mondhatjuk azt, hogy ?beelőztek? az újjak:) De ez nem probléma hanem rávilágít arra hogyan működik a lyoness..........Aki használja a kártyáját az jól jár:)

tlap.hu2009.08.22. 18:26 | Válaszolok | #11080
tlap.hu

Üdvözlünk a(z) lyoness.tlap.hu fórumán!

Új hozzászólás küldés

*
Neved
*
Üzeneted
15000 karaktert írhatsz még
Kép
(.jpg, .gif, .png formátum)
Küldés
Tuti menü